Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/74535/virtual/www/domains/pardubicky-kraj.mladilidovci.cz/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Dne 2. února. 2017 se na tradičním místě v Ústí nad Orlicí konala Krajská konference Mladých lidovců Pardubického kraje pro rok 2018. Tentokrát se nás sešlo 11 a několik hostí. Rádi jsme přijali azyl v kanceláři Petra Šilara, který byl i prvním z hostů který nám řekl několik povzbudivých slov. Druhým hostem přináčející svou zdravici, byl poslanec Marek Výborný, se kterým jsme zapředli důkladnou rozpravu na téma aktuální politické situace a dalšího směřování KDU-ČSL. Většina přítomných s otevřenou myslí přiajala jeho apel, abychom se aktivně zapojili do komunálních voleb a to pokud možno i jako kandidáti. Třetím hostem byl krajský tajemník KDU-ČSL František Jelínek, který nás navštívil později. Po celou dobu byl přítomen i člen celorepublikového předsednictva Vašek Najzar, který krom informací spadající do jeho gesce, přispěl cennými radami a připomínkami.

Po zdravici hostí, jsme přistoupili samotnému programu. Předseda Jenda Kada přednesl svou zprávu o stavu členské základny, která bohužel početně poněkud prořídla a přehled akcí které ML PAK v roce 2017 uspořádal nebo se jich účastnil. Oznámil také přítomným svůj plán, neobhajovat pozici předsedy KO. Po něm přednesla informaci pokladnice naší KO Zuzka Hartmanová. Po jejich zprávách předseda Jan Kada vyhlásil blok voleb. Na pozici předsedy byli navrženi dva kandidáti Standa Kolařík a Jana Pavlišová. Po krátkých projevech a volbě se novým předsedou stal Stanislav Kolařík. Ten po přijetí gratulací navrhl svoji protikandidátku na pozici 1.místopředsedkyně kterou byla i zvolena. Stejně tak i jediná kandidátka na místopředsedkyni Terka Kokulová. Krajský výbor ještě doplnili Jenda Kada a Dominik Syka. Poslední volbou bylo zvolení čtyř delegátů na Sjezd ML konaný v únoru v Brně. Delegáty se stali T.Kokulová, J.Pavlišová, T.Jakubcová, Jan Kada.

Následně Vašek Najzar promluvil o informacích ohledně Sjezdu a naznačil několik témat která budou projednávána. V rámci diskuse ještě padly návrhy na akce, které bychom letos mohli uskutečnit. Především se jedná o adopci „Projektu Radnice“ i va našem kraji.

Na krajské konferenci byla přijata tato usnesení:

  1. ML Pardubického kraje volí členy Krajského výboru ML Pardubického kraje takto:
    Stanislava Kolaříka jako předsedu, Janu Pavlišovou jako 1.místopředsedkyni, Terezu Kokulovou jako místopředsedkyni, Jana Kadu a Dominika Syku jako členy KV.
  2. ML Pardubického kraje nominuje Janu Pavlišovou, Terezu Kokulovou, Jana Kadu a Terezii Jakubcovou jako delegáty na Sjezd ML 2018 v Brně.
  3. ML Pardubického kraje nominuje ostatní stávající členy KO ML Pardubického kraje jako náhraníky Sjezdu ML 2018 v Brně
  4. ML Pardubického kraje nominuje Stanislava Kolaříka a Václava Pavliše na pozici členů Celostátního výboru ML.